Câu hỏi của Kotomi Ichinose - Ngữ văn lớp 7

viết một đoạn văn khoảng 4 câu có sử dụng từ ghép đẳng lập, từ ghép chính phụ kể về tâm trạng của em trong ngày khai trường đầu tiên.Liệt kê các loại từ ghép đã sử dụng.

    Được cập nhật 28/08/2016 lúc 20:48
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.