Câu hỏi của Phan Ngọc Anh - Ngữ văn lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Phan Ngọc Anh - Ngữ văn lớp 8

Có ý kiến cho rằng: “Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất và số phận của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám.”

Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ (Ngô Tất Tố) và Lão Hạc (Nam Cao) em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

    Được cập nhật 25/09/2016 lúc 19:57
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.