Câu hỏi của nguyễn uyển nhi - Vật lý lớp 7

điều kiệnnhịp tim trong 1 phút
lúc ngồi nghỉ(giữ im lặng) 
lúc đứng( giữ im lặng 
hoạt động nhẹ 
hoạt động mạnh 

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.