Câu hỏi của lê mai hương - Toán lớp 10

căn của x-2 tất cả bình phương triển khai ra thế nào ạ. cho mk biết cách viết căn trên máy tính nữa nhé

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.