Câu hỏi của Chunji Nguyễn - Hóa học lớp 10

1.Nguyên tử có cấu tạo như thế nào ?

2. Nguyên tử có mang điện không?vì sao?

3. Nguyên tố hoá học có thể được định nghĩa theo nguyên tử như thếnào? 

4.Nguyên tử có thành phần cấu tạo như thế nào? 

5.Hạt nhân nguyên tử có được cấu tạo bởi những loại hạt cơ bản nào?

6.Nêu đặc điểm của những loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. 

Ai bik giúp mình vs pls T^

    Được cập nhật 27/12/2016 lúc 21:21
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.