Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9

Cho hình chữ nhật ABCD . Có AH vuông góc BD tại H . HB = 6 ; HC = 12 . Tính AH , AB , AD

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.