Câu hỏi của nguyen thi huyen - Hóa học lớp 13

cho 0,1 mol amino axit td vừa đủ với 0,1 mol HCl thu đưojc muối Y.0,1 mol muối Y pư vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu đưojc hỗn hợp Z có khối lượng 24,95g.CTPT của X là? giup mk vs

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.