Ôn tập Đường tròn

Đinh Thị Ngọc Anh

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O:R). Kẻ đường cao AD và đường kính AK. Hạ BE và CF lần lượt vuông góc với AK.

a) CM: ABDE và ACFD là tứ giác nội tiếp

b) CM: DF//BK

c) Cho \(\widehat{ABC}=60^O\), R=4cm. Tính S hình quạt tròn giới hạn bởi OC,OK và cung nhở CK

d) Cho BC cố định , A chuyển động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có 3 góc nhọn.

CM: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF là 1 điểm cố định


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN