Câu hỏi của ビッチの やらしい ヘンタイ - Hóa học lớp 8

Đốt cháy 84g Fe trong 33,6 lít khí O2

a) Sau phản ứng nào còn dư b/nhiêu g?

b) Tính khối lượng sản phẩm?

Tks~ ///^///

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.