Câu hỏi của phynit - Tiếng anh lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của phynit - Tiếng anh lớp 6

Chương trình môn Tiếng Anh của hoc24 hiện tại là theo chương trình cũ. Thầy muốn hỏi các bạn chút là hiện nay các bạn đang học theo chương trình nào?

  1. Chương trình thí điểm
  2. Chương trình cũ
39 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.