Câu hỏi của Trần Duy Lộc - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Trần Duy Lộc - Toán lớp 7

Cho góc vuông xOy , điểm A thuộc tia Ox , B thuộc tia Oy . Đường trung trực của OA cát Ox tại D , đường trung trực của OB cắt Oy ở E . Gọi C là giao điểm của hai đường trung trực đó . Cm

a,CE = OD

b, CE vuông góc CD

c,CA=CB

d,CA//DE 

e, A,B,C thẳng hàng

    Được cập nhật 18/12/2016 lúc 12:53
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.