Câu hỏi của lê thị phương thảo - Toán lớp 12

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có cạnh bên bằng a, đáy A'B'C' là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của đỉnh B lên (A'B'C') là trung điểm H của cạnh A'B'. Gọi E LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA AC. TÍNH THỂ TÍCH KHỐI DIỆN EHB'C' VÀ Tính khoảng cách từ B đến (ACC'A')
 help me!!!!! mik cần gấp 2h là mik đi hok rùi
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.