Câu hỏi của Trần Duy Lộc - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Trần Duy Lộc - Toán lớp 7

Cho tam giác ABC vuông tại A , đường phân giác BE , Kẻ EH vuông góc với BC ( H thuộc BC ) , gọi K là giao điểm của AB và HE , chứng minh rằng :
a , Tam giác ABE = tam giác HBE
b , BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH
c , EK = EC
d , AE < EC

e , BE vuông góc với KC

f , Cho AB = 3cm , BC = 5cm . Tính Kc

 

    Được cập nhật 27/08/2016 lúc 16:17
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.