Câu hỏi của Mật Danh - Vật lý lớp 8

Bỏ 20g tuyết có lẫn nước ở O*C vào nhiệt lượng kế chứa 250 gam nước ở 15*C . Nhiệt độ 

nhiệt lượng kế giảm đi 5 độ C . Nước lẫn trong tuyết là bao nhiêu !!! 

Bài này mình giải rồi í , kq là 6,636 (g) nhưng còn một chúc phân vân nên mọi người giải giúp mình để mình đối chiếu lại , mơn mọi người rất nhiều !!! :D 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.