Câu hỏi của Nguyen Thi Thanh Thao - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyen Thi Thanh Thao - Toán lớp 6

Tìm tất cả các số chính phương có 4 chữ số có dạng aabb 

Mink ko biết viết aabb gạch ngang trên đầu nên các bn thông cảm nha vui

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.