Câu hỏi của Trần Huyền Trang - Vật lý lớp 7

ban đêm, trong phòng tối,ta nhìn thấy một điểm sáng trên bàn. hãy bố trí một thí nghiệm để kiểm tra xem điểm sáng đó có phải là nguồn sáng không

    Được cập nhật 25/08/2016 lúc 20:35
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.