Câu hỏi của Trần Huyền Trang - Vật lý lớp 7

ban đêm, bạn hoa ngồi đọc sách ở dưới một ngọn đèn điện.Hoa nói rằng, sở dĩ bạn ấy nhìn thấy trang sách vì mắt bạn ấy đã phát ra các tia sáng chiếu lên trang sách. hãy bố trí một thí nghiệm chứng tỏ lập luận của bạn hoa là sai

 

    Được cập nhật 26/08/2016 lúc 16:07
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.