Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

nguyen lan anh

Viết công thức cấu tạo có thể có : C4H10, C5H12,C4H8,C5H10,C4H6,C5H8,C6H6

Trần Hữu Tuyển
29 tháng 9 2018 lúc 20:56

C4H10 và C5H12:

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Trần Hữu Tuyển
29 tháng 9 2018 lúc 21:05

C4H8;C5H10

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN