Bài 16. Tính chất hóa học của kim loại

Heo Sun

hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. dẫn X qua xúc tác NI . nung nóng thì thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. hiệu suất của phản ứng hidro hóa là ????

giúp e với ạ

Heo Sun
Heo Sun 21 tháng 7 2016 lúc 7:31

tại sao trong hỗn hợp khí ban đầu có nH2 =0,75. nH2 sau tính bằng cách nao

Bình luận (0)
Heo Sun
Heo Sun 21 tháng 7 2016 lúc 9:31

không hiểu cách giải nax lắm. ai giúp e với ạ

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh 5 tháng 1 2020 lúc 11:08

Đặt số mol X= 1mol.Gọi x,y lần lượt là số mol H2 và số mol C2H4 ban đầu.

ta có nX= x+y=1mol

MX=7.5 x 2=15g/mol=>mX=15 x 1=15g<=>28x+2y=15g

giải hệ pt ta được x=0.5 mol, y=0.5 mol

gọi a là số mol C2H4 phản ứng

pt C2H4 + H2 --> C2H6

trước 0.5 : 0.5 (mol)

pư a : a : a (mol)

còn (0.5-a) : (0.5-a) : a (mol)

nY=1-a (mol) .theo ĐLBTKL mY=mX=15g

MY=15 : (1-a)=12.5 x 2=25g/mol==> a= 0.4

H=0.4 : 0.5=0.8=80%

Bình luận (0)
Đặng Thị Cẩm Tú
Đặng Thị Cẩm Tú 20 tháng 7 2016 lúc 8:55

trong 1 mol hh ban đầu có nH2 =0,75 mol , nC2H4 =0,25 mol

nsau= 2,125.13/34=0,8125

=> nH2 pứ =ntrc -nsau =1- 0.8125=0,1875

=> H= 0,1875/0,75 .100= 25%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN