Câu hỏi của Hoàng Mai Anh - Hóa học lớp 11

Một hỗn hợp X gồm 2 ôlêfin đồng đẳng kế tiếp nhau có thể tích 17.92 l (đo ở 0độC, 2.5atm) sục qua bình đựng KMnO4 dư khối lượng bình tăng 70g.

a/Viết các PTPƯ xảy ra?

b/Xác định công thức phân tử,công thức cấu tạo của 2 ôlêfin đó?

c/đốt cháy hoan toàn thể tích trên của hỗn hợp X rồi cho sản phẩm vào 5 l dung dịch NaOH 1.8M sẽ thu muối gì? bao nhiêu g?

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.