Bài 4. Biểu diễn lực

Hà Khánh Ngân

Hai bạn Tom và Jerry cùng chơi kéo co. Lúc đầu bạn Tom khỏe hơn nên bạn Jerry bị kéo về phía bạn Tom. Sau đó Jerry phải nhờ em của mình ra kéo giúp thì sợi dây mới cân bằng đứng yên. Em hãy phân tích rồi vẽ và so sánh độ lớn của các lực xuất hiện trong trường hợp đó.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN