Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Ngọc Nguyễn

một con lắc gồm sợ dây dài k đáng kể, k co giãn và có khối lượng m, dao động với biên dộ A0. độ lớn lực căng dây lớn nhất có biểu thức


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN