Violympic toán 8

Victor V_MC

\(x^2+y^2=320\)

Tìm x,y

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 2 tháng 7 2018 lúc 16:08

Không có điều kiện x y ak bạn

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN