Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Giải pt: ( x-1)4- 8x2+16X-17=0

help me!! xie xie :)

Son Goku
Son Goku 9 tháng 6 2018 lúc 15:58

Sai đề rồi bạn ơi!!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN