Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

nguyễn chí long

cho hình nón có bán kính là r và độ dài đường sinh là l . diện tích xung quanh \(S_{xq}\) của hình nón bằng bao nhiêu.

Ngọc Tú
Ngọc Tú 5 tháng 6 2018 lúc 14:33

Sxq = \(\pi rl\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN