Bài 24 : Nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

caytretinhban

Trình bày những nét chính về kinh tế, văn hóa của nước Chăm - Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có gì khác so với người Việt?

Nguyễn Hồng Thy
14 tháng 5 2018 lúc 21:28

* Giống : - Kinh tế : + Nông nghiệp trồng lúa nước, 1 năm 2 vụ + Biết sử dụng công cụ sắt và sức kéo của trâu bò - Văn hoá : + Có thói quen ăn trầu * Khác : - Kinh tế : + Làm ruộng bậc thang + Sáng tạo ra xe guồng nước, đưa nước tưới ruộng - Văn hoá : + Có tục hoả táng người chết + Theo đạo Bà La Môn

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN