Ôn tập lịch sử lớp 6

sut_loz_zed1

1. Kể tên các cuộc khởi nghĩa lớn dưới thời Bắc thuộc? Vì sao trong thời kỳ Bắc thuộc có nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta diễn ra.

2. Trình bày nguyên nhân, diễn biến , kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? Việc nhân dân ta lập đền thờ của Hai Bà Trưng ở khắp nơi nói lên điều gì?

3. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43) đã diễn ra như thế nào? Tìm câu ca dao tục ngữ nói lên tinh thần đánh giặc của phụ nữ.

4. Các triều đại phong kiến Trung Quốc đã áp đạt chính sách cai trị ở nước ta như thế nào?

5. Trình bày nguyên nhân, diễn biến ,kết quả của cuộc khởi nghĩa Lý Bí ?Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa gì?

6. Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 ?Cuộc đánh độc đáo sáng tạo thể hiện chi tiết nào?

Help me !Thank you!!!!!!!

😍😍😘😘😘😍😍😍

Nguyễn Hồng Thy
14 tháng 5 2018 lúc 17:23

1. Kể tên các cuộc khởi nghĩa lớn dưới thời Bắc thuộc?

- Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 ; cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248, cuộc khởi nghĩa Lý Bí năm 542 - 602, cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan đầu thế kỉ XIII, cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng trong khoảng những năm 776 - 791, cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ năm 905, Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, kết thúc thời Bắc thuộc, mở ra thời kì mới, thời kì độc lập dân tộc.

Vì sao trong thời kỳ Bắc thuộc có nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta diễn ra.

- Do chính sách nhà Hán hách dịch, bóc lột, tô thuế nặng nề. Chúng âm mưu đồng hóa và thuần phục nhân dân ta làm nô nệ. Nhưng không chịu khuất phục, người Việt Nam và các anh hùng kiệt xuất, hào hùng, các cuộc khởi nghĩa nổi dậy chống lại quân thù.

2. Trình bày nguyên nhân, diễn biến , kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

a﴿ Nguyên nhân

‐ Do chính sách thống trị tàn bạo của triều đại phong kiến phương Bắc.

‐ Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách bị Tô Định giết chết. b﴿ Diễn biến

‐ Mùa xuân năm 40 ﴾ tháng 3 dương lịch ﴿. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn ﴾ Hà Nội ﴿, nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh rồi tìm hiểu Cổ Loa, Luy Lâu.

‐ Tô Định hốt hoảng bỏ thành lẻn trốn về Nam Hả, quân Hán ở các quận khác bị đánh tan. c﴿ Kết quả:

‐ Cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi.

Việc nhân dân ta lập đền thờ của Hai Bà Trưng ở khắp nơi nói lên điều gì?

- Thể hiện ý chí độc lập và tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc... - Thể hiện lòng biết ơn và đề cao tinh thần yêu nước, hi sinh bất khuất vì độc lập dân tộc của Hai Bà Trưng.

3. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43) đã diễn ra như thế nào?

Mã Viện là một viên tướng đã từng chinh chiến ở phương Nam, được vua Hán phong làm Phục ba tướng quân, chỉ huy đạo quân xâm lược gồm hai vạn quân tinh nhuệ), hai nghìn xe, thuyền các loại và nhiều dân phu. Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố. Quân ta ở Hợp Phố đã anh dũng chống trả rồi rút lui. Mã Viện chiếm được Hợp Phô, liền chia quân thanh hai đạo thuỷ, bộ tiên vào Giao Chỉ. Đạo quân bộ men theo bờ biển, đẵn câv mỏ' đường mà đi, chúng lẻn qua Quy Môn Quan (Tiên Yên - Quảng Ninh), xuống vùng Luc Đầu. Đạo quân thuỷ từ Hợp Phố vượt biển vào sông Bạch Đằng, rồi ngược lên vùng Lục Đầu. Tại đây, hai cánh quân thuỷ, bộ hợp lại ở Lãng Bạc.

Hai Bà Trưng kéo quân đến vùng Lãng Bạc để nghênh chiến. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. Quân ta lùi về giữ cổ Loa và Mê Linh. Mã Viện truy đuổi ráo riết, quân ta phải rút về Cấm Khê (thuộc vùng Ba Vì - Hà Nội). Tại đây, quân ta ra sức cản địch, giữ từng xóm làng, tấc đất. Cuối cùng, tháng 3 năm 43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch), Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt trên đất Cẩm Khê. Sau khi Hai Bà Trưng hi sinh, cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến tháng 11 năm 43. Mùa thu năm 44, Mã Viện thu quân trở về Trung Quốc. Quân đi mười phần, khi về chỉ còn bốn, năm phần.

Tìm câu ca dao tục ngữ nói lên tinh thần đánh giặc của phụ nữ.

- Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.

4. Các triều đại phong kiến Trung Quốc đã áp đạt chính sách cai trị ở nước ta như thế nào?

Về hành chính: Tiến hành phân lại đơn vị hành chính, cho quan lại người Hán quản lý từ cấp huyện trở lên, người Việt cai quản hương xã. Về kinh tế: Bóc lột, vơ vét bằng các loại thuế má nặng nề, bắt nhân dân ta phải cống nộp sản vật quý hiểm. Về văn hóa: Bắt nhân dân ta học tiếng Hán, học phong tục người Hán, cho người Hán sống chung để đồng hóa nhân dân ta, đây là chính sách thâm độc nhất.

5. Trình bày nguyên nhân, diễn biến ,kết quả của cuộc khởi nghĩa Lý Bí ?

a) Nguyên nhân: - Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Lương. b) Diễn biến: - Năm 542, Lí Bí dựng cờ khởi nghĩa , được các hào kiệt và nhân dân khắp nơi trưởng ứng. - Chưa đầy 3 tháng nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận, huyên; thứ sử Tiên Sư hoảng sợ bỏ chạy về Trung Quốc. - Tháng năm 542, quân Lương huy động quân sang đàn ác, nghĩa quân đánh bại quân Luong, giải phóng Hoàng Châu. - Đầu năm 543, nhà Lương tấn công lần 2, ta đánh địch ở Hợp Phố. c) Kết quả: - Năm 544, Lí Bí lên ngôi hoàng đế ( Lý Nam Đế ), đặt tên nước là Vạn Xuân. - Dựng kinh đô ở cửa sông Tô Lịch. - Lý Nam Đế thành lập triều đình mới với 2 ban: văn, võ.

Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa gì?

Việc đặt tên nước là Vạn Xuân : thể hiện ước muốn của Lý Bí, của nhân dân ta mong muốn nền độc lập dân tộc được trường tồn..

6. Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 ?

Diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng : - Năm 938, quân Nam Hán kéo vào bờ biển nước ta, lúc này nước triều đang dâng, quân ta khiêu chiến, giả vờ thua rút chạy, giặc đuổi theo vượt qua bãi cọc ngầm. - Khi nước triều rút, quân ta dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân giặc rút chạy. Trận chiến diễn ra ác liệt (thuyền quân ta nhỏ gọn, dễ luồn lách ; thuyền địch to. cồng kềnh rất khó khăn chạy qua bãi cọc lúc này đã nhô lên do nước triều rút...). - Vua Nam Hán vội ra lệnh thu quân về nước. Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi về phía quân ta.

Ý nghĩa:

+ Đây là một chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta, đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.

+ Đã bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta.

Cuộc đánh độc đáo sáng tạo thể hiện chi tiết nào?

- Chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng... - Độc đáo : Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn... chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ờ bãi cọc. Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc nước triều xuống...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN