Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Lưu Bảo Châu

Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Cho ví dụ

@Nk>↑@
@Nk>↑@ 11 tháng 5 2018 lúc 13:39
- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể. Vd: con bò tăng cân nặng lên 2kg. - Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể. Vd: gà mái bắt đầu đẻ trứng.
Bình luận (0)
Vũ Thanh HUyền
Vũ Thanh HUyền 11 tháng 5 2018 lúc 14:03

- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng và kích thước của các bộ phận trong cơ thể

VD: Thể trọng lợn con từ 5 kg tăng lên 8kg

- Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể

VD: Gà trống biết gáy

Bình luận (1)
Last Tomb
Last Tomb 23 tháng 3 2019 lúc 19:02

-Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng và kích thước của các bộ phận trong cơ thể vật nuôi.

Vd:Thể trọng lợn con từ 5 kg tăng lên là 8kg.

-Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể vật nuôi.

Vd:Gà trống biết gáy,gà mái biết đẻ trứng.

Bình luận (0)
Cao Thị Ngọc Anh
Cao Thị Ngọc Anh 24 tháng 3 2019 lúc 9:45

- Sự sinh trưởng của vật nuôi là sự tăng lên về khối lượng và kích thước các bộ phận của cơ thể

VD : Cân nặng của con gà từ 80g tăng lên 150g

- Sự phát dục của vật nuôi là sự thay đổi về thể chất của các bộ phận trong cơ thể, phân hóa các cơ quan và hoàn thiện chức năng sinh lí

VD : Gà trống biết gáy, xuất hiện mào

Bình luận (0)
Nguyễn Thúy Quỳnh
Nguyễn Thúy Quỳnh 16 tháng 4 2019 lúc 20:50

Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể

Ví dụ: Sự sinh trưởng của ngan:

_1 ngày tuổi cân nặng 42g

_1 tuần tuổi cân nặng 79g

_2 tuần tuổi cân nặng 152g

Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.

Ví dụ: SGK trang 87 dòng 8 từ trên xuống dòng thứ 10. Mỏi rùi!hehe

BYE

Bình luận (0)
Phạm Nguyễn Thủy Hoa
Phạm Nguyễn Thủy Hoa 1 tháng 1 lúc 10:23

-Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể.

VD: Con bò tăng lên 2 kg

-Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể

VD: Gà mái bắt đầu đẻ trứng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN