Pham Trong Bach

Hãy cho biết số đo của mỗi góc trong các hình vẽ sau:

 

Cao Minh Tâm
17 tháng 4 2019 lúc 10:37

a ) u K v ^ = 80 ° . b ) D E F ^ = 135 ° . c ) z M x ^ = 90 °

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Hãy cho biết số đo của mỗi góc trong các hình vẽ sau:

Pham Trong Bach

Hãy cho biết số đo của mỗi góc trong các hình vẽ sau:

Pham Trong Bach

Hãy cho biết số đo của mỗi góc trong các hình vẽ sau: 

Pham Trong Bach

Hãy cho biết số đo của mỗi góc trong các hình vẽ sau:

a)

b)

c)

 

Pham Trong Bach

Hãy cho biết số đo của mỗi góc trong các hình vẽ sau:

a) 

b)

c)

Pham Trong Bach

Hãy cho biết số đo mỗi góc trong các hình vẽ sau:

Pham Trong Bach

Cho hình vẽ:

Hãy đo và cho biết tên của các góc vuông đỉnh O có trong hình đó.

Pham Trong Bach

Cho hình vẽ:

Cho biết số đo của các góc tù đỉnh O có trong hình vẽ.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN