Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm bất kì trên cạnh BC sao cho MB<MC.. Qua M hãy kẻ đường thẳng chia diện tích tam giác ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau.

Cao Minh Tâm
29 tháng 4 2018 lúc 10:46

Vẽ tam giác ABC Lấy BC ở phía trên đáy dưới là AC cho dễ vẽ.
Nối MA từ B kẻ BE song song với MA cắt CA kéo dài tại E.
Ta có BEAM là hình thang. vậy S(MAE)= S(BAM) (vì chung đáy MA và chung chiều cao là hình thang)
Vậy S(MAC)+ S(MAE)= S(MCA)+S(EAM)
Hay S(MEC)= S(ABC)
Xác ddingj trung điểm N của EC . Nối MN ta được đường thẳng cần kẻ. 
Bài toán đã giải xong. Mình không vẽ hình bạn đọc tự vẽ nhé.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm bất kì trên cạnh BC sao cho MB<MC.. Qua M hãy kẻ đường thẳng chia diện tích tam giác ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau.

Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC, M là một điểm bất kỳ trên BC và M khác trung điểm BC. Hãy vẽ qua M một đường thẳng sao cho đường thẳng đó chia tam giác ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau

Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC, M là một điểm bất kỳ trên BC và M khác trung điểm BC. Hãy vẽ qua M một đường thẳng sao cho đường thẳng đó chia tam giác ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN