Võ Đông Anh Tuấn
3 tháng 6 2016 lúc 16:19

Gọi tập hợp h/s học TA là A,tập hợp các học sinh học TiP là P

Số h/s học TA:25 - 18 = 7 (h/s)

Số h/s học TP:27 - 18 =9(h/s)

Số h/s của lớp đó là:7+9+18=34(h/s

Bình luận (0)
Nguyễn Đỗ Huy
3 tháng 6 2016 lúc 17:05

đáp số = 34 (học sinh)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN