Ôn tập học kỳ II

Trịnh Phương Khanh

trình bày cách phân biệt KOH và HNO3

huyền thoại đêm trăng
17 tháng 4 2018 lúc 20:03

KOH môi trường kiềm cho phenolphlalein tạo dd có màu hồng còn HNO3 thì cho dd không màu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN