Bài 41: Thực hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt

Nguyễn Văn Đông

Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục cua vật nuôi? Lấy vd? Có những yếu tố nào tác động tới sự sinh trưởngvaf phát dục của vật nuôi? ✔

Hoàng Tấn Phúc
Hoàng Tấn Phúc 2 tháng 4 2018 lúc 20:18
Tick mình nhé nếu thấy đúng Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể. VD: con bò tăng cân nặng lên 2kg Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể. VD: gà mái bắt đầu đẻ trứng. - Các yếu tố gây ảnh hưởng đến sự sinh dưỡng và sự phát dục của vật nuôi: + Các đặc điểm về di truyền + Đặc điểm về ngoại cảnh, môi trường bên ngoài: điều kiện chăm sóc, thức ăn, khí hậu.
Bình luận (6)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN