Bài 22. Sóng điện từ

Sách Giáo Khoa

Sóng mang là gì? thế nào là biến điệu một sóng điện từ cao tần?

Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:30

Sóng dùng để tải thông tin là các sóng mang.

Biến điệu sóng mang chính là việc trộn lẫn sóng âm tần hoặc thị tần với sóng cao tần.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN