Bài 56. Ôn tập cuối năm

Gấu Con

Cho hỗn hợp A gồm C2H4 và C2H2 . Lấy 2,96g hỗn hợp A đem đốt cháy hoàn toàn thu được m1(g) CO2 và m2(g) H2O . Lấy 0,616 lít A (đktc) cho phản ứng vs lượng brom dư thấy 6,8g Br2 phản ứng ( phản ứng xảy ra hoàn toàn)

a) viết phương trình phản ứng

b) tính % theo khối lượng và thể tích của mỗi hidro cacbon trong A

c) tính m1 và m2


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN