Câu hỏi của Quyết Tiến - Hóa học lớp 11

X là 1 ancol no,mạch hở.Đốt cháy hoàn toàn 0,025 mol X cần 3,2 gam oxi,thu đc hơi nước và 3,3 gam CO2.Công thức của X là

  1. C3H5(OH)3
  2. C3H6(OH)2
  3. C2H4(OH)2
  4. C3H7OH
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.