Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, Axit axetic và Chất béo

Gấu Con

Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết viết phương trình điều chế etil axetat , PE( polietylen)

Azue
18 tháng 3 2018 lúc 16:45

Điều chết etyl axetat

(C6H10O5)n + nH2O \(\underrightarrow{axit}nC6H12O6\)

C6H12O6 \(\underrightarrow{men-rượu}2C2H5OH+2CO2\)

\(2C4H10\xrightarrow[t0]{xt}4CH3COOH+2H2O\)

C2H5OH + CH3COOH \(\underrightarrow{H2SO4,đặc,nóng}CH3COOC2H5+H2O\) Điều chế PE :

bằng pư trùng hợp Etilen ta điều chế được PE

\(nC2H2=C2H2-^{P+t0+xt}->\left(-CH2-CH2-\right)n\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN