Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp).

Đinh Thị Ngọc Anh

Một người đi từ A-> B cách 200km. Cùng lúc đó có một người đi từ B-> A . Sau 5h hai xe gặp nhau. Nếu sau khi đi được 1h15' mà người đi từ A dừng lại 40 phút rồi mới đi tiếp thì phải sau 5h22' kể từ lúc khởi hành hai người mới gặp nhau . Tính vận tốc mỗi người


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN