Pham Trong Bach

4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47   

B. 11 

C. 103   

D. 247

Cao Minh Tâm
17 tháng 1 2017 lúc 9:45

Đáp án là C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một đồng hồ bị chạy chậm 7 phút. Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút. Hỏi đồng hồ đó đang chỉ mấy giờ?

A. 10 giờ 58 phút     B. 11 giờ

C. 11 giờ 12 phút     D. 11 giờ 19 phút

Pham Trong Bach

2 ngày 18 giờ =.............giờ

A. 62 giờ

B. 48 giờ

C. 56 giờ

D. 66 giờ

Pham Trong Bach

Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau :

Tên tàu Xuất phát từ gà Hà Nội lúc Số giờ tàu chạy Ga cuối
SE1 19 giờ 32 giờ 45 phút Ga Sài Gòn(3 giờ 45 phút)
SE7 6 giờ 15 phút 32 giờ 56 phút Ga Sài Gòn(15 giờ 11 phút)
NA1 21 giờ 30 phút 7 giờ 34 phút Vinh(5 giờ 4 phút)

Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm :

a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc….. giờ. Sau ….. giờ ….. phút sẽ tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc …..giờ …..phút.

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc …..giờ …..phút và tới Vinh lúc…. giờ …..phút.

c) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc ….. giờ….. phút ngày ….. tháng …..năm 2013.

Pham Trong Bach

Bẳng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn HÀ trong mỗi buổi sáng hằng ngày:

Thời gian

Từ giờ 10 phút đến 6 giờ 30 phút.

Về sinh cá nhân và tập thể dục

Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ

Ăn sáng

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Học và chơi ở trường

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút ?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu ?

Pham Trong Bach

Bảng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn HÀ trong mỗi buổi sáng hằng ngày:

Thời gian

Từ giờ 10 phút đến 6 giờ 30 phút.

Về sinh cá nhân và tập thể dục

Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ

Ăn sáng

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Học và chơi ở trường

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu?

Pham Trong Bach

4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47

B. 11

C. 103

D. 247

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN