Bài 7. Câu lênh lặp

Vy Yến

Hãy tính tổng của các số nguyên tố!

Trần Anh Tú
Trần Anh Tú 26 tháng 2 2018 lúc 22:29

Đề bài này tớ nghĩ chưa được rõ lắm. Cậu chỉnh lại đề đi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN