Lớp Bò sát - Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Ngô Thành Chung

Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn

Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 25 tháng 1 2018 lúc 19:44

- Hô hấp bằng phổi nhờ sự co dãn của cơ liên sườn. - Tâm thất có vách ngăn hụt, máu nuôi cơ thể ít pha trộn. - Thằn lằn là động vật biến nhiệt. - Cơ thể giữ nước nhờ lớp vảy sừng và sự hấp thụ lại nước trong phân, nước tiểu. - Hệ thần kinh và giác quan tương đối phát triển.

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 25 tháng 1 2018 lúc 21:03

hô hấp bằng phổi : nhờ sự co dãn của cơ liên sườn

tâm thât có vách ngăn hụt , máu đi nuôi cơ thể là máu ít pha

thằn lằn là động vật biến nhiệt

cơ thể dữ nc nhờ lớp vẩy sừng vầ sự hấp thụ lại nc trong phân nc tiểu

hệ thần kinh và giác quan phát triển

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN