Nguyễn Thu Hà
16 tháng 4 2016 lúc 16:00

12/13  <    13/14

Vậy 12/13   <    13/14

Đáp số:12/ 13<  13/14

Bình luận (0)
Trần Xuân Hoàng
16 tháng 4 2016 lúc 15:59

12/13>13/14

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nguyên
16 tháng 4 2016 lúc 16:34

12/13<13/14 ban nh k cho minh voi

Bình luận (0)
Le Nguyen Thi Nhu Ngoc
10 tháng 5 2017 lúc 17:20

12/13 <13/14

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN