Ôn tập mỹ thuật 7

Hoàng Quỳnh Phương

Tôi sẽ không thay đổi để mọi người thích tôi.

Tôi sẽ là chính tôi và những người phù hợp sẽ yêu con người thật của tôi vì điều đó.

Cuộc sống quá ngắn ngủi để thỏa hiệp!!!

Huỳnh Yến
13 tháng 1 2018 lúc 22:36

Tôi có thể rất lạnh lùng. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà xa lánh tôi?!?

Tôi muốn là chính tôi.... và tôi muốn mọi người hiểu tôi hơn...

Bình luận (3)
Nguyễn Trần Trúc Ly
13 tháng 1 2018 lúc 21:28

tôi sẽ thay đổi vì ng tôi yêu thương

nhưng sẽ giữ vững lập trường trước những thằng dại gái

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN