Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Hoa Anh Đào

Cho hệ phương trình

\(\left\{{}\begin{matrix}-2mx+y=5\\mx+3=1\end{matrix}\right.\)

Tìm m để hpt có nghiệm dương duy nhất

nguyễn thị quyên
9 tháng 1 2018 lúc 22:39

bạn viết sai đề bài rồi

Bình luận (3)
Lâm Tố Như
14 tháng 1 2018 lúc 21:31

ủa đề nó làm sao á `

Bình luận (2)
Lâm Tố Như
15 tháng 1 2018 lúc 14:35

để hpt có nghiệm duy nhất thì \(\dfrac{a}{a'}\ne\dfrac{b}{b'}\Leftrightarrow\)\(-2\ne\)\(\dfrac{1}{3}\) -__-" s lạ v triệt hết m r :V

Bình luận (1)
Nam Do
31 tháng 12 2018 lúc 22:11

ko ai giải đc akbatngo

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN