Edogawa Conan
10 tháng 4 2016 lúc 7:44

Còn lại số bộ là

10 - 4 = 6 (bộ)

Đ/S 6 bộ

Bình luận (0)
Bastkoo
10 tháng 4 2016 lúc 7:32

còn lại số bộ bàn ghế là :

10 - 4 = 6 ( bộ )

đáp số : 6 bộ bàn ghế 

mk nha

Bình luận (0)
Bastkoo
10 tháng 4 2016 lúc 7:33

còn lại số bộ bàn ghế là :

10 - 4 = 6 ( bộ )

đáp số : 6 bộ bàn ghế 

Bình luận (0)
Oo Bản tình ca ác quỷ oO
10 tháng 4 2016 lúc 7:34

số bộ bàn ghế còn lại là:

10 - 4 = 6 bộ

Đ/s: 6 bộ

Bình luận (0)
bỏ mặc tất cả
10 tháng 4 2016 lúc 7:34

còn lại số bộ bàn ghế là :

10 - 4 = 6 ( bộ )

đáp số : 6 bộ bàn ghế 

Bình luận (0)
Lê Nho Khoa
10 tháng 4 2016 lúc 7:36

Còn lại số bộ là:

10-4=6(bộ)

Đáp số:6 bộ

Bình luận (0)
Like math
10 tháng 4 2016 lúc 7:37

Số bộ bàn ghế còn lại là:

            10-4=6(bộ)

               Đ/S:6 bộ.

Bình luận (0)
Song Tử ngây thơ
10 tháng 4 2016 lúc 7:56

Số bộ bàn ghế còn lại là 

10-4=6( bộ ) 

Đáp số 6 bộ bàn ghế

Bình luận (0)
bùi thị hằng
10 tháng 4 2016 lúc 9:43

10-4=6(bộ)

Bình luận (0)
Kagamine Rin
10 tháng 4 2016 lúc 10:05
Còn lại số bộ là 10 - 4 = 6 ( bộ ) Đ/s 6 bộ
Bình luận (0)
bùi thị hằng
10 tháng 4 2016 lúc 10:20

10-4=6(bộ)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Giải bài toán: Có 18 chiếc ghế được chia đều và đặt xung quanh 3 chiếc bàn. Hỏi xung quanh mỗi chiếc bàn có bao nhiêu chiếc ghế?

Pham Trong Bach

Cái bàn cao 95 cm. cái ghế thấp hơn cái bàn 46 cm . Hỏi cái ghế cao bao nhiêu xen-ti-mét?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN