Lớp Lưỡng cư - Bài 35. Ếch đồng

Nguyễn Phương Mai

lm cho mk bảng 2 sách bài tập sinh 7 trang 82 vs mai mk nộp rùi!

mk hứa sẽ tik cho ai giúp mk!

FDS
FDS 2 tháng 1 2018 lúc 13:18
hệ cơ quan đặc điểm cơ quan thể hiện ro ự thích nghi vs đời sống mới chỉ lên cạn
tiêu hóa có : miệng ; dạ dày ruột ;gan ; mật; tuyến tụy

hô hấp hô hấp = phổi và da
tuần hoàn

Bình luận (0)
FDS
FDS 2 tháng 1 2018 lúc 13:19

mk đi hk đã về mk làm tip cho

Bình luận (2)
Pham Thi Linh
Pham Thi Linh 2 tháng 1 2018 lúc 21:27

em đăng bẳng đó lên để các b giúp nha!

Bình luận (0)
Thư Soobin
Thư Soobin 3 tháng 1 2018 lúc 1:19
A. Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn C. Trả lời B. Thể hiện sự thích nghi với đời sống ở cạn

1. Cổ dài

2. Da khô có vảy sừng bao bọc

3. Mắt có mi cử động, có nước mắt.

4. Màng nhĩ nằm trong hai hốc tai ở hai bên đầu

5. Thân dài, đuôi rất dài

6. Bàn chân có năm ngón, có vuốt

1.e

2.h

3.d

4.c

5.b

6.a

a) Tham gia di chuyển trên cạn

b) Động lực chính của sự di chuyển

c) Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ

d) Bảo vệ mắt tránh bụi và ánh sáng nắng gắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô e) Phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng g) Đào hang để trú đông h) Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...