Thành phần hóa học của tế bào

Nguyen Thuy Hoa

Trong các cấu trúc tế bào cấu trúc không chứa axitnuclêic là

Trần Việt Hà
4 tháng 6 2016 lúc 10:31

C. lưới nội chất trơn.

Bình luận (0)
Vũ Duy Hưng
30 tháng 3 2017 lúc 12:59

C. Vì lưới nội chất trơn có hệ thống ống chia nhánh với nhiều kích thước khác nhau và không có ribosome trên bề mặt.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN