lucy heartfilia
9 tháng 4 2016 lúc 7:36

Coi số gà là 2 phần, số vịt là 5 phần

Hiệu số phần bằng nhau là:5-2=3(phần)

Số con vịt là:(12:3)x5=20(con)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN