Quần xã sinh vật

Nguyễn Minh Hằng

Sự hình thành ao cá tự nhiên từ một hố bom được gọi là:

Bảo Duy Cute
Bảo Duy Cute 2 tháng 6 2016 lúc 20:30

A.diễn thế nguyên sinh

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
Đỗ Nguyễn Như Bình 3 tháng 6 2016 lúc 10:04

A.diễn thế nguyên sinh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Bài 1: Xác định quần thể:

a, Cá trắm cỏ trong ao                      f, cá rô phi đơn tính trong hồ

b, Bèo trên mặt ao                                      g, sen trong đầm lầy

c, Các cây ven hồ                              h, voi ở khu bảo tồn Yokđôn tỉnh Đắc lắc

d, ốc                                                  i, chuột trong vườn

e, rong đuôi chó                                j, chim ở lũy tre làng.

Bài 2: trong quần thể, các cá thể luôn gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan hệ nào? Nêu ví dụ minh họa. Vì sao nói nhờ có các quan hệ trên trong quần thể sinh vật mà quần thể có thể tồn tại và phát triển ổn định.

Bài 3: Tỉ lệ giới tính coa ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường?

Bài 4: Mật độ cá thể là gì? Vì sao mật độ cá thể được coi là đặc trưng quan trọng nhất trong cấu trúc dân số của quần thể.

Bài 5: Nhóm tuổi trong quần thể phụ thuộc vào những nhân tố nào và có thay đổi không?

Bài 6: Biến động khí hậu dẫn đến biến động số lượng cá thể của loài nào nhiều nhất? Tại sao?

Bài 7: Tự tỉa cành là gì? Tự tỉa thưa là gì? Hai hiện tượng này giống và khác nhau ở những điểm nào.

Bài 8: Giải thích tại sao quần thể của những loài sống ở vùng vĩ độ thấp lại có cấu trúc tuổi đơn giản hơn so với những quần thể cùng loài sống ở các vĩ độ cao?

Bài 9: Viết mối quan hệ sinh thái phù hợp

1. Chim ăn sâu

2. Tập đoàn giữa nhạn biển và cò

3. Sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến và tổ mối

4. Hải quỳ và tôm kí cư

5. Dây tơ hồng sống trên các cây bụi

6. Địa y

7. Cáo ăn gà

8. Ăn lẫn nhau khi số cá thể tăng quá cáo

9. Cây moc thành bụi như tre trúc

10. Giun sán sống bám trong hệ tiêu hóa của lợn

11. Tỏi tiết chất kháng sinh ức chế cỏ dại phát triển

12. Dê và cừu sống trên cùng một cánh đồng.

Bài 10: Có tập hợp 1200 cá thể chim cùng loài, để tập hợp này trở thành quần thể thì cần có những điều kiện gì?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN