Trương Quỳnh Trang

Khi nhiệt độ làm việc tăng quá nhiệt độ cho phép từ 8 ÷ 10ᵒC, tuổi thọ của vật liệu cách điện sẽ:  

A. Tăng gấp đôi  

B. Giảm một nửa  

C. Không thay đổi  

D. Đáp án khác

Hà Việt Chương
14 tháng 12 2018 lúc 15:43

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Quỳnh Trang

Khi nhiệt độ làm việc tăng quá nhiệt độ cho phép từ 8 ÷ 10ᵒC, tuổi thọ của vật liệu cách điện sẽ:

A. Tăng gấp đôi

B. Giảm một nửa

C. Không thay đổi

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Tuổi thọ của vật liệu cách điện chỉ còn một nửa khi nhiệt độ làm việc tăng quá nhiệt độ cho phép:

A. 8ᵒC

B. 10ᵒC

C. 8 ÷ 10ᵒC

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Ở nhiệt độ làm việc cho phép, tuổi thọ của vật liệu cách điện khoảng:

A. Dưới 15 năm

B. Trên 20 năm

C. Từ 15 ÷ 20 năm

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Ở nhiệt độ làm việc cho phép, tuổi thọ của vật liệu cách điện khoảng:  

A. Dưới 15 năm  

B. Trên 20 năm  

C. Từ 15 ÷ 20 năm  

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Khi đồ dùng điện làm việc, vật liệu cách điện sẽ bị già hóa do:  

A. Tác dụng của nhiệt độ  

B. Do chấn động  

C. Tác động lí hóa khác  

D. Cả 3 đáp án trên

Trương Quỳnh Trang

Khi đồ dùng điện làm việc, vật liệu cách điện sẽ bị già hóa do:

A. Tác dụng của nhiệt độ

B. Do chấn động

C. Tác động lí hóa khác

D. Cả 3 đáp án trên

Trương Quỳnh Trang

Một số bàA. Tự động điều chỉnh nhiệt độ

B. Tự động phun nước

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khácn là có bộ phận tự động nào sau đây?

A. Tự động điều chỉnh nhiệt độ

B. Tự động phun nước

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

NhiệA. Truyền tốc độ cho phù hợp với tốc độ của bộ phận trong máy

B. Biến đổi tốc độ phù hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án A hoặc Bm vụ của các bộ phận truyền chuyển động là:

A. Truyền tốc độ cho phù hợp với tốc độ của bộ phận trong máy

B. Biến đổi tốc độ phù hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án A hoặc B

Trương Quỳnh Trang

Nhiệt độ làm việc của dây niken – crom:

A. 1000ᵒC

B. 1100ᵒC

C. Khoảng 1000ᵒC - 1100ᵒC

D. Đáp án khác

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN